FARMA SIKORA, JOHN DEERE 6125R, AGROSLUŽBY, ZPRACOVÁNÍ PŮDY

O NÁS

Jsme rodinná farma, která hospodaří v Moravskoslezském kraji, konkrétně v mikroregionu povodí řeky Stonávky se sídlem v obci Třanovice. Hlavní činností farmy donedávna byla především rostlinná výroba, a to zejména pěstování ozimé pšenice krmné tak i potravinářské. Dále ozimého ječmene, jarního sladovnického ječmene, tritikále, řepky ozimé, sóje luštinaté a kukuřice na zrno.

Postupem času se farma rozšířila o živočišnou výrobu, a to chov masného skotu. Poslední oborem je nabídka zemědělských služeb na vysoké úrovní. Zaměřujeme se na sklizňové služby sklízecími mlátičkami John Deere, traktorovou dopravou s velkoobjemovými návěsy pro odvoz siláže, senáže a polních plodin, zpracování půdy a setí.

FARMA SIKORA, CHAROLAIS, ZEMĚDĚLSKÉ SLUŽBY
FARMA SIKORA, BÝK VE VÝKRMU, PLEMENO CHAROLAIS.